SẢN PHẨM MỚI

Xe rùa, ống dẻo xanh, ống dẻo trắng, 
tôn lá xanh, tôn lá trắng, 
Kẽm 1 ly, đinh thép, đinh chì, băng cản nước....
Liên hệ : 077.6765.087

Sắp xếp:


HQ Bạt trắng bạc 2.03m*100m ( kg)

50.000đ 78.000đ

HQ Bạt trắng bạc 2.03m*100m ( kg) LOẠI MỚI có khả năng che nắng mưa khá tuyệt đối giúp cho nhà luôn râm mát. Gọi ngay 077 676 5087

HQ Bạt trắng bạc 6m*50m ( kg)

50.000đ 78.000đ

HQ Bạt trắng bạc 6m*50m ( kg)  LOẠI MỚI có khả năng che nắng mưa khá tuyệt đối giúp cho nhà luôn râm mát. Gọi ngay 077 676 5087

HQ Bạt xanh dương xanh tím 2m*100m ( kg)

50.000đ 81.000đ

HQ Bạt xanh dương xanh tím 2m*100m ( kg) LOẠI MỚI có khả năng che nắng mưa khá tuyệt đối giúp cho nhà luôn râm mát. Gọi ngay 077 676 5087

HQ Bạt xanh dương xanh tím 4m*50m ( kg)

50.000đ 78.000đ

HQ Bạt xanh dương xanh tím 4m*50m ( kg) LOẠI MỚI có khả năng che nắng mưa khá tuyệt đối giúp cho nhà luôn râm mát. Gọi ngay 077 676 5087

HQ Bạt xanh rêu xanh tím 8m*50m ( kg)

50.000đ 78.000đ

HQ Bạt xanh rêu xanh tím 8m*50m ( kg) LOẠI MỚI có khả năng che nắng mưa khá tuyệt đối giúp cho nhà luôn râm mát. Gọi ngay 077 676 5087

HQ Bạt xanh rêu xanh tím 4m*50m ( kg)

50.000đ 78.000đ

HQ Bạt xanh rêu xanh tím 4m*50m ( kg) LOẠI MỚI có khả năng che nắng mưa khá tuyệt đối giúp cho nhà luôn râm mát. Gọi ngay 077 676 5087


Hiển thị 13 - 18 / 120