LƯỚI LAN

Sắp xếp:


LƯỚI LAN VIỆT KHỔ 4M × 100M

33000 38000

LƯỚI LAN VIỆT KHỔ 4M × 100M   Màu sắc: màu đen Tỉ lệ chống UV: 60% Giá: 35.000d/ kg ( 1 cuộn khoảng 35kg). Gọi ngay 077.6765.087

LƯỚI LAN VIỆT KHỔ 3M × 100M

33000 38000

LƯỚI LAN VIỆT KHỔ 3M × 100M  Màu sắc: màu đen Tỉ lệ chống UV: 60% Giá: 35.000d/ kg ( 1 cuộn khoảng 25kg). Gọi ngay 077.6765.087

LƯỚI LAN VIỆT KHỔ 2M × 100M

33000 38000

LƯỚI LAN VIỆT KHỔ 2M × 100M Màu sắc: màu đen Tỉ lệ chống UV: 60% Giá: 35.000d/ kg ( 1 cuộn khoảng 25kg). Gọi ngay 077.6765.087

LƯỚI BAO CHE CÔNG TRÌNH - MÀU ĐEN

450000 550000

LƯỚI BAO CHE CÔNG TRÌNH - MÀU ĐEN Màu sắc: màu đen, màu xanh Giá: 450.000 ( 1 cuộn khoảng 7kg). Gọi ngay 077.6765.087

LƯỚI BAO CHE CÔNG TRÌNH - MÀU XANH

500000 600000

LƯỚI BAO CHE CÔNG TRÌNH Màu sắc: màu đen, màu xanh Giá: 500.000 ( 1 cuộn khoảng 7kg). Gọi ngay 077.6765.087


077.676.5087