Sản Phẩm mới

Xe rùa, ống dẻo xanh, ống dẻo trắng, 
tôn lá xanh, tôn lá trắng, 
Kẽm 1 ly, đinh thép, đinh chì, băng cản nước....
Liên hệ : 077.6765.087

Sắp xếp:


HQ Bạt xanh dương đậm cam 6m*50m ( 60kg)

2550000 4000000

HQ Bạt xanh dương đậm cam 6m*50m ( 60kg) LOẠI MỚI có khả năng che nắng mưa khá tuyệt đối giúp cho nhà luôn râm mát. Gọi ngay 077 676 5087

HQ Bạt xanh dương đậm cam 4m*50m ( 40kg)

1800000 3000000

HQ Bạt xanh dương đậm cam 4m*50m ( 40kg) LOẠI MỚI có khả năng che nắng mưa khá tuyệt đối giúp cho nhà luôn râm mát. Gọi ngay 077 676 5087

HQ BẠT XANH CAM 6m*50M 45KG

1950000 2500000

HQ BẠT XANH CAM 6m*50M 45KG LOẠI MỚI có khả năng che nắng mưa khá tuyệt đối giúp cho nhà luôn râm mát. Gọi ngay 077 676 5087

HQ BẠT XANH CAM 6M*50M 51KG

2200000 3500000

HQ BẠT XANH CAM 6M*50M 51KG LOẠI MỚI có khả năng che nắng mưa khá tuyệt đối giúp cho nhà luôn râm mát. Gọi ngay 077 676 5087

HQ BẠT XANH CAM 8M*50M 68KG

2900000 4000000

HQ BẠT XANH CAM 8M*50M 68KG LOẠI MỚI có khả năng che nắng mưa khá tuyệt đối giúp cho nhà luôn râm mát. Gọi ngay 077 676 5087

HQ BẠT XANH CAM 4M*50M 34KG

1500000 2500000

HQ BẠT XANH CAM 4M*50M 34KG LOẠI MỚI có khả năng che nắng mưa khá tuyệt đối giúp cho nhà luôn râm mát. Gọi ngay 077 676 5087


Hiển thị 1 - 6 / 67

077.676.5087